• Polityka Prywatności serwisu www.outlet-media.pl

  1. Dane zbierane podczas rejestracji.
  Przeglądanie bazy danych serwisu www.outlet-media.pl wymaga logowania i jest dostępne dla wszystkich Internautów. Jednak, aby skorzystać z dostępu do bazy danych dostawców zagranicznych i ogłoszeń trzeba się zarejestrować oraz wykupić abonament. Jeżeli Użytkownik napisze do nas, to pozyskane w tej akcji dane nie będą rejestrowane, przetwarzane lub wykorzystywane do innych celów, jak kontakt zwrotny z użytkownikiem.

  2. Dane zbierane przez www.outlet-media.pl będą wykorzystywane w następujących celach:
  - aby umożliwić Użytkownikom zalogowanie się do systemu,
  - aby móc przedstawić Użytkownikowi informacje jak najlepiej dostosowane do jego oczekiwań,
  - aby przesłać Użytkownikowi newsletter (o ile wyraził na to zgodę) czy informacje o zmianach w serwisie,
  - aby umożliwić kontakt z Użytkownikiem i odpowiedzieć na ewentualne pytania,
  - dane Użytkowników mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych,
  - aby zebrać ogólne, statystyczne informacje demograficzne. 

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

  3. Outlet-media.pl może kontaktować się z Użytkownikami poprzez wysyłanie newsletterów, e-maili dotyczących istotnych zmian w funkcjonowaniu serwisu, listów elektronicznych o charakterze komercyjnym i innych treści o charakterze informacji handlowej. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. 

  4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W czasie zbierania danych osobowych komunikacja między komputerem użytkownika, a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

  5. Odsyłacze do innych stron internetowych. Outlet-media.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w outlet-media.pl

  7. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian użytkownicy będą informowani o nich poprzez opublikowanie nowego tekstu na stronie www.outlet-media.pl oraz poprzez informację pocztą elektroniczną. 

  8. Nazwa i adres firmy.
  Firma zbierająca dane i będąca ich Administratorem: DANLOBinfo, ul. Sempołowskiej 13/16, 26-600 Radom, o numerze NIP 796-252-35-55, REGON: 141293843, VAT NR: PL7962523555.
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt info@outlet-media.pl.


końcówki kolekcji, outlet, hurtownie outlet, nadwyżki magazynowe, importer outlet, końcówki serii
Wszystkie znajdujące się na powyższych stronach WWW znaki towarowe oraz nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
powered by TechOne