• Polityka Prywatności serwisu www.outlet-media.pl

  1. Dane zbierane podczas rejestracji.
  Przeglądanie bazy danych serwisu www.outlet-media.pl wymaga logowania i jest dostępne dla wszystkich Internautów. Jednak, aby skorzystać z dostępu do bazy danych dostawców zagranicznych i ogłoszeń trzeba się zarejestrować oraz wykupić abonament. Jeżeli Użytkownik napisze do nas, to pozyskane w tej akcji dane nie będą rejestrowane, przetwarzane lub wykorzystywane do innych celów, jak kontakt zwrotny z użytkownikiem.

  2. Dane zbierane przez www.outlet-media.pl będą wykorzystywane w następujących celach:
  - aby umożliwić Użytkownikom zalogowanie się do systemu,
  - aby móc przedstawić Użytkownikowi informacje jak najlepiej dostosowane do jego oczekiwań,
  - aby przesłać Użytkownikowi newsletter (o ile wyraził na to zgodę) czy informacje o zmianach w serwisie,
  - aby umożliwić kontakt z Użytkownikiem i odpowiedzieć na ewentualne pytania,
  - dane Użytkowników mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych,
  - aby zebrać ogólne, statystyczne informacje demograficzne. 

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

  3. Outlet-media.pl może kontaktować się z Użytkownikami poprzez wysyłanie newsletterów, e-maili dotyczących istotnych zmian w funkcjonowaniu serwisu, listów elektronicznych o charakterze komercyjnym i innych treści o charakterze informacji handlowej. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. 

  4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W czasie zbierania danych osobowych komunikacja między komputerem użytkownika, a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

  5. Odsyłacze do innych stron internetowych. Outlet-media.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w outlet-media.pl

  7. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian użytkownicy będą informowani o nich poprzez opublikowanie nowego tekstu na stronie www.outlet-media.pl oraz poprzez informację pocztą elektroniczną. 

  8. Nazwa i adres firmy.
  Firma zbierająca dane i będąca ich Administratorem: DANLOBinfo, ul. Sempołowskiej 13/16, 26-600 Radom, o numerze NIP 796-252-35-55, REGON: 141293843, VAT NR: PL7962523555.
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt info@outlet-media.pl.

 • 1 USD 3,8229 PLN
 • 1 EUR 4,2895 PLN
 • 1 CHF 3,7570 PLN
 • 1 GBP 4,9452 PLN
Znak akceptacji

końcówki kolekcji, outlet, hurtownie outlet, nadwyżki magazynowe, importer outlet, końcówki serii
Wszystkie znajdujące się na powyższych stronach WWW znaki towarowe oraz nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
powered by TechOne